Nửa thế kỷ Trường Công an Trung ương

    Gốc

    Cách đây hơn nửa thế kỷ, trong kháng chiến chống Pháp, khóa 1 và khóa 2 Trường Công an Trung ương đã khai giảng tại chiến khu Việt Bắc.

      Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/4/88427.cand