Nửa nhiệm kỳ, Đảng bộ tỉnh Bình Định kết nạp hơn 5.700 đảng viên

Trong nửa nhiệm kỳ qua, công tác kết nạp đảng viên mới được tăng cường cả về chất lượng và số lượng. Đảng bộ tỉnh Bình Định đã kết nạp 5.767 đảng viên.

Sáng 19/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Hội nghị tập trung đánh giá những kết quả đạt được nửa nhiệm kỳ qua, đề ra giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Qua hai năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Bình Định với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đoàn kết, thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương cùng quân và dân, tỉnh Bình Định đã đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực; tiềm năng, lợi thế được phát huy hiệu quả. Kinh tế của tỉnh Bình Định tiếp tục tăng trưởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được đầu tư xây dựng, nâng cấp, đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển.

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Tính đến tháng 6/2023, quy mô kinh tế tỉnh Bình Định đạt hơn 54 ngàn tỷ đồng, xếp thứ 6/14 tỉnh, thành miền Trung; Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt hơn 70,6 triệu đồng, xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung; Đến tháng 6/2023, thu nội địa đạt 5.460 tỷ đồng, xếp thứ 7/14 tỉnh, thành miền Trung.

Ông Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định trình bày báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định lần thứ 20.

Về công tác xây dựng Đảng, các cấp ủy đảng triển khai, quán triệt và thực hiện nghiêm các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Ông Mai Việt Trung, Bí thư Thị ủy An Nhơn, tỉnh Bình Định trình bày tham luận tại hội nghị.

Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên; phát triển tổ chức đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân. Công tác kết nạp đảng viên mới được tăng cường cả về chất lượng và số lượng. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ tỉnh Bình Định kết nạp 5.767 đảng viên.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định cho biết, Hội nghị đã tập trung thảo luận và xác định một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu từ nay đến cuối nhiệm kỳ, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại hội nghị.

"Tập trung triển khai nghiêm túc các giải pháp quyết liệt theo tinh thần Nghị quyết XIII của Đảng, Nghị quyết lần thứ 20 Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của toàn hệ thống chính trị, chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tăng cường thu hút đầu tư, bảo vệ môi trường, xây dựng củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh từ tỉnh đến cơ sở" - ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu tại Hội nghị.

Thanh Thắng/VOV - Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/nua-nhiem-ky-dang-bo-tinh-binh-dinh-ket-nap-hon-5700-dang-vien-post1046870.vov