Nửa đầu tháng 4 hầu như không có mưa, tiếp tục nắng nóng và gay gắt

Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai cảnh báo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm: nắng nóng và nắng nóng gay gắt diện rộng có khả năng xuất hiện nhiều đợt tại Đồng Nai.

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/media/202404/nua-dau-thang-4-hau-nhu-khong-co-mua-tiep-tuc-nang-nong-va-gay-gat-f210d6d/