Nửa cuối tháng 3, gần 30.000 tỉ đồng được hút về

Từ ngày 15-30.3, Ngân hàng Nhà nước đã phát hành tín phiếu hút về tổng cộng 29.410 tỉ đồng, trong đó hút 12.495 tỉ đồng từ phát hành tín phiếu kỳ hạn 28 ngày, 8.198 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn 91 ngày và 8.717 tỉ đồng tín phiếu kỳ hạn 182 ngày. Lãi suất tín phiếu được ấn định ở mức 11,5%, 12% và 12,5%/năm, tương ứng với kỳ hạn 28, 91 và 182 ngày. Việc phát hành tín phiếu này cho thấy lượng vốn khả dụng của nhiều ngân hàng thương mại đang khả quan và tiền mặt của nhiều nhà băng đang rất tốt. Sự cải thiện này cũng được thể hiện trên thị trường liên ngân hàng. Chỉ trong 3 ngày giao dịch từ 23-27.3, các ngân hàng cho vay qua đêm tổng cộng 54.399 tỉ đồng với lãi suất 10,1-10,28%/năm.