Nữ thanh thiếu niên không hút thuốc nhưng vẫn "hít khói"

Tỷ lệ nữ thanh thiếu niên hiện đang hút thuốc không cao (0,9%) nhưng có tới khoảng một nửa các em cho biết phải tiếp xúc với khói thuốc thụ động...