Nữ tài xế BMW gây tai nạn ở Hàng Xanh: Bị cáo rất hối hận

Mở đầu phần xét hỏi, chủ tọa thẩm vấn: 'Bị cáo gây tai nạn cho những ai, nhớ không?'. Bị cáo Nga không trả lời vào câu hỏi mà nói: 'Bị cáo rất ăn năn hối hận'.

Trương Khởi