Nữ sinh và "phim đen": Choáng!

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Qua tìm hiểu đời sống của các bạn thanh niên bây giờ thì việc một bộ phận không nhỏ nữ sinh xem phim sex đã trở thành “chuyện thường của phố huyện”. Tuy nhiên, việc “tiếp cận” với những văn hóa phẩm đồi trụy này đã để lại những hậu quả thật khôn lường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=50343