Nữ sinh đậu học bổng “Cảnh sát an ninh mạng 2008”

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    “Học bổng cảnh sát an ninh mạng Athena 2008 ” đã tìm được 4 sinh viên để trao, trong đó có 1 nữ sinh sau kỳ thi sát hạch 2 môn vào 2 hôm 21, 22/6/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=10566&t=pcolarticle