Nữ quái vào cửa hàng điện thoại trộm đồ

(Kiến Thức) - Nữ quái đã lấy đi một số phụ kiện điện thoại của cửa hàng. Toàn bộ hành động gian xảo của kẻ trộm đã bị camera an ninh ghi lại.

Phạm Linh