Nữ quái ung dung vào nhà dân trộm xe Air Blade

Thấy hai chiếc xe máy để trong nhà không có người trông coi, người phụ nữ liền lẻn vào lấy trộm. Chỉ trong thời gian ngắn, nữ quái đã dắt được chiếc Air Blade ra ngoài và tẩu thoát.

Theo MTG