Nữ Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhận nhiệm vụ mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh khóa XIII đã tổ chức kỳ họp thứ 13 nhằm hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao Quyết định cho tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Chung trao Quyết định cho tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hà.

Bà Nguyễn Thị Hà giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTT tỉnh Bắc Ninh

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Ninh công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công, điều động đồng chí Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình về Ủy ban MTTQ tỉnh công tác, chỉ định tham gia Đảng đoàn Ủy ban MTTQ tỉnh và giữ chức Bí thư Đảng đoàn kể từ ngày 22/5; giới thiệu hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Ninh thông báo Tờ trình của Ủy ban MTTQ tỉnh về việc kiện toàn ủy viên và hiệp thương cử chức danh Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị hiệp thương cử bà Nguyễn Thị Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Gia Bình tham gia Ủy viên Ủy ban, Ủy viên Ban Thường trực và giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hà.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hà.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung chúc mừng Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Hà và mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Hà tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, phẩm chất thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/nu-bi-thu-huyen-uy-chu-tich-hdnd-huyen-nhan-nhiem-vu-moi-119240522182332642.htm