NTP: Tạm ứng cổ tức bằng tiền 2016 đợt 1 với tỷ lệ 15%

CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong (mã NTP) đã công bố mức tạm ứng cổ tức bằng tiền 2016 đợt 1.

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng và ngày thanh toán dự kiến là 06/12/2016 và 23/12/2016.

Với tỷ lệ tạm ứng là 15%/mệnh giá cổ phiếu, NTP dự kiến phải chi hơn 111,5 tỷ đồng cho đợt cổ tức này.

Trước đó, Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016 NTP đã dự kiến mức cổ tức bằng tiền 2016 là 25%/mệnh giá cổ phiếu.

Trong 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của NTP đạt hơn 3.102,6 tỷ đồng, hoàn thành hơn 79,5% kế hoạch năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 319,7 tỷ đồng, đạt hơn 77% kế hoạch năm 2016.

Ngọc Đỗ