NSƯT Mạnh Cường: "Chẳng biết mình có đào hoa không"

Mạnh Cường nói: "Đi lên trên này". Rồi lầm lũi đi lên tầng 4 trước, để khách tự...đuổi theo. ...