NSƯT Đức Trung: Tôi luôn tin có Bác bên cạnh mỗi lúc khó khăn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - NSƯT Đức Trung có may mắn nhiều lần vào vai Bác Hồ trong các vở diễn: "Lịch sử và nhân chứng", "Giai điệu tháng năm", "Bác Hồ sống mãi với vùng than"...

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=147863&sub=77&top=43