NSC: Giá điều chỉnh giảm, cổ đông lớn tranh thủ mua vào

(NDH) Công ty TNHH NDH Việt Nam đã nâng sở hữu tại CTCP Giống cây trồng Trung Ương (mã NSC - HOSE) lên 9,02%.

Trước khi thực hiện giao dịch, NDH Việt Nam sỡ hữu 811.278 cổ phiếu của NSC, tương đương 8,09% cổ phiếu đang lưu hành. Với việc mua thêm 93.410 cổ phiếu vào ngày 11/11, NDH Việt Nam đã nâng sở hữu lên 904.688 cổ phiếu, tương đương 9,02% cổ phiếu đang lưu hành.

Được biết, NSC chuẩn bị tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiển cổ đông về việc phát hành cổ phiếu. NSC sẽ phát hành 5.265.162 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên theo chương trình ESOP. Số cổ phiếu này tương đương 52,5% số cổ phiêu đang lưu hành. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành sẽ tăng lên 15.295.000 cổ phiếu, tương ứng với 152,95 tỷ đồng vốn điều lệ.

Trong một tháng qua, giá cổ phiếu NSC đóng cửa dao động trong biên độ 73.000 – 79.500 đồng/cp, khối lượng giao dịch bình quân là 2.889 đơn vị, trị giá giao dịch bình quân là 216,8 triệu đồng/phiên.

Học Khiêm - NDH