Nou Camp đã chọn được "mặt" để "gửi vàng"

    Gốc

    (Bongda24h) - Một kiến trúc sư người Anh đã được ban lãnh đạo sân Nou Camp lựa chọn là người sẽ lãnh trách nhiệm tu sửa lại cho sân vận động huyền thoại này.

    Nguồn ICTNews: www.bongda24h.vn/default.aspx?CateID=180&ID=7768&tabid=300