Nộp tiền triệu "bồi dưỡng" thầy để được thầy "lo" tốt nghiệp

Hanoinet - "Nạn nhân" của việc làm tiêu cực trên là các học viên của lớp đại học tại chức chuyên ngành quản lý văn hóa do Trường trung cấp Văn hóa-Nghệ thuật tỉnh Nam Định liên kết với trường Đại học Văn hóa Hà Nội tổ chức.