Nộp phạt bằng cách trừ tài khoản

    Báo Công An Nhân Dân
    1 đăng lạiGốc

    Người vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ bị xử phạt với mức tiền phạt trên 200.000 đồng được phép nộp tiền phạt bằng cách trừ vào tài khoản của người vi phạm mở tại ngân hàng.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/11/103297.cand