Nộp ngân sách của PVN tăng cao so với cùng kỳ

Nộp ngân sách Nhà nước của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã vượt 11% kế hoạch và tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016.

Nộp ngân sách của PVN tăng cao so với cùng kỳ - Ảnh 1

Hoạt động của người lao động trên công trình khí. Ảnh: PVN.

Theo PVN, trong 4 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn đã hoàn thành vượt kế hoạch tất cả các chỉ tiêu về sản xuất khai thác dầu khí, sản xuất điện, sản xuất đạm, trên cơ sở đó hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính.

Doanh thu doanh thu toàn Tập đoàn vượt 17,6% kế hoạch, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong những tháng qua, công tác an toàn trên các công trường/nhà máy được các nhà thầu dầu khí, các đơn vị triển khai nghiêm túc, không có sự cố nào xảy ra; tất cả các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh.

Công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí tiếp tục được triển khai theo kế hoạch đề ra. Trong 4 tháng đầu năm 2017, Tập đoàn đã triển khai thi công khoan thăm dò thẩm lượng tại 4 giếng.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu 4 tháng đầu năm đạt 8,69 triệu tấn, vượt 6,2% so với kế hoạch 4 tháng Chính phủ giao.

Để hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm trong quý II và cả năm 2017, PVN đang tập trung tối đa mọi nguồn lực và các giải pháp để đảm bảo hoạt động hiệu quả trên cả 5 lĩnh vực hoạt động cốt lõi.

Bên cạnh đó, PVN tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các hoạt động dầu khí, lựa chọn và đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tìm kiếm thăm dò thẩm lượng năm 2017, ưu tiên tập trung vào các dự án trọng điểm.

Nộp ngân sách của PVN tăng cao so với cùng kỳ - Ảnh 2

Hoạt động sản xuất kinh doanh trên giàn khoan khai thác dầu khí của Vietsovpetro. Ảnh: PVN

Tập đoàn sẽ tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 2016 - 2020 theo đúng nội dung được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tập trung nguồn lực, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Năm 2017, PVN phấn đấu khai thác khoảng 23,81 triệu tấn dầu quy đổi, sản xuất 20,1 tỷ kWh điện thương phẩm, 1,52 triệu tấn phân đạm và khoảng 6,8 triệu tấn xăng dầu các loại./.