NÓNG: Lịch cúp điện Trà Vinh từ ngày 12/9/2018 đến ngày 13/9/2018

Công ty điện lực Trà Vinh thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 12/9/2018 đến ngày 13/9/2018.

Thứ Tư 12/09/2018

1. Càng Long

07h30 - 17h00: Ấp Phú Hưng xã Bình Phú

2. Cầu kè

07h00 - 12h00: Khóm 4, thị trấn Cầu Kè, Ấp Chông Nô 1, 2, xã Hòa Tân

07h00 - 18h00: Xã Hòa Tân, An Phú Tân

3. Cầu ngang

07h30 - 17h00: Một phần ấp Rẩy A xã Vinh Kim.

08h00 - 10h30: Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.

08h00 - 10h45: Một phần ấp Bến Chùa xã Hiệp Mỹ Tây.

10h45 - 14h15: Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.

10h50 - 16h00: Một phần ấp Bến Chùa xã Hiệp Mỹ Tây.

14h30 - 17h00: Một phần ấp Năm xã Mỹ Long Nam.

16h00 - 17h00: Một phần ấp Bào Bèo xã Hiệp Mỹ Tây.

4. Duyên hải

07h30 - 17h30: Mất điện Ấp Cây Xoài, Rọ Say xã Ngũ Lạc, xã Đôn Châu huyện Duyên Hải

5. Trà Cú

06h30 - 17h30: xã Định An, thị trấn Định An

08h30 - 12h00: Ấp Ô Rung, xã Phước Hưng

Thứ Năm 13/09/2018

1. Càng Long

07h30 - 13h00 : + Ấp Dừa Đỏ 1, Dừa Đỏ 2, Rạch Mát, Rạch Mới xã Nhị Long; + Xã Nhị Long Phú.

13h00 - 17h30: Ấp Rạch Đập và một phần ấp Gò Cà xã Nhị Long Phú.

2. Cầu ngang

07h30 - 17h00: Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam.

08h00 - 09h00: Một phần ấp Tụa xã Nhị Trường.

08h00 - 10h30: Một phần ấp Nhất A xã Mỹ Long Bắc.

09h30 - 11h00: Một phần Khóm 2, Khóm 3 và Khóm 4 thị trấn Mỹ Long.

09h40 - 17h00: Một phần ấp Mỹ Quý xã Hiệp Mỹ Tây.

10h45 - 14h15: Một phần ấp Nhất B xã Mỹ Long Nam.

13h00 - 14h30: Một phần Khóm 4 thị trấn Mỹ Long.

14h30 - 17h00: Một phần ấp Nhất A xã Mỹ Long Bắc.

15h00 - 17h00: Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam.

3. Châu Thành TV

07h00 - 11h00: Xã Lương Hòa A, một phần xã Lương Hòa (từ Ngã Tư Tân Ngại đến Chợ Cầu Xây).

11h01 - 17h00: Ấp Ô Bắp xã Lương Hòa A

4. Duyên hải

08h00 - 11h00: Một phần Ấp Cây Xoài xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải

5. Tiểu cần

11h00 - 15h00: Ấp Giồng Tranh, một phần ấp Cây Ổi, một phần ấp Lê văn Quới xã Tập Ngãi.

6. Thành Phố Trà Vinh

07h00 - 17h00: Ấp Cổ Tháp, Sóc Thác, Xóm Trảng xã Nguyệt Hóa. Ấp 15 Khóm 7 Phường 7

7. Trà Cú

08h00 - 16h00: Mất điện ấp Vịnh- xã Lưu Nghiệp Anh.

PV (T/h Điện lực Trà Vinh) / Tin nhanh Online