“Nóng” đào tạo nhân lực bất động sản

    Báo VnEconomy
    4 đăng lạiGốc

    Đón chính sách mới, hoạt động đào tạo nhân lực cho thị trường bất động sản đang vào kỳ “nóng sốt”...

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/home/2008091107154842P0C11/nong-dao-tao-nhan-luc-bat-dong-san.htm