Nông dân Việt tâm đắc khi học kinh nghiệm nuôi trồng tại Hàn Quốc

Trong chuyến đi học tập kinh nghiệm tại Hàn Quốc do báo Nông thôn Ngày nay tổ chức, đoàn Nông dân Việt Nam xuất sắc đã có thêm nhiều kiến thức bổ ích, những trải nghiệm quý báu sau khi thăm quan các mô hình nông nghiệp hiện đại nhất Hàn Quốc.

Nông dân Việt tâm đắc khi học kinh nghiệm nuôi trồng tại Hàn Quốc - Ảnh 1

Các nông dân Việt Nam xuất sắc đã có buổi thăm quan, tìm hiểu và học tập kinh nghiệm tại trang trại nấm lớn nhất Hàn Quốc và những trải nghiệm quý báu tại trung tâm nghiên cứu nông nghiệp hàng đầu Hàn Quốc thuộc Tổng cục Phát triển nông thôn Hàn Quốc.

Ông Võ Quan Huy (Long An), nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2015 trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản và chăn nuôi tổng hợp chia sẻ: "Chuyến thăm quan, tìm hiểu đã mang lại những kiến thức bổ ích. Tôi rất quan tâm đến các mô hình tại đây và cũng nhận thấy rằng, những mô hình này có thể áp dụng tốt ở Việt Nam."