Nông dân ra đồng cứu vụ đông

Cơn bão số 10 đổ bộ vào Nghệ An gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Nghi Lộc bị thiệt hại hàng trăm ha vụ đông.

Sau bão bà con ra đồng kiểm tra và mong cứu vớt lại mùa màng.

Nông dân ra đồng cứu vụ đông - Ảnh 1

Nông dân Nghi Long ra đồng kiểm tra lại lạc phủ nilong. Ảnh: Thu Hiền

Chị Nguyễn Thị Thuỷ xóm 13 xã Nghi Long (Nghi Lộc)  cùng với gia đình ra đồng khắc phục 1 sào lạc vụ đông bị hư hỏng. Chị Thuỷ cho biết: “ Bão số 10 đã làm tốc hết ni lông phủ lạc, một số chỗ cây bị trồi rễ. Do đó, hôm nay gia đình tranh thủ ra ghim lại ni lông và dắm lại những cây lạc bị ngã. Một số cây thiệt hại nặng thì đành phải nhổ đi, tập trung dựng lại những cây còn khắc phục được”.

Theo tổng hợp của UBND huyện Nghi Lộc, bão số 10 đã làm 189ha lạc đông bị ngập, tốc ni lông; 300ha ngô bị  trốc rễ; 60ha lúa hè thu - mùa đang chắc xanh bị đổ, thiệt hai. Hiện nay bà con nông dân Nghi Lộc tập trung ra đồng khắc phục hậu quả do cơn bão số 10 gây ra.

Nông dân ra đồng cứu vụ đông - Ảnh 2

Bà con Nghi Lộc phủ lại ni lông, dựng lại từng cây lạc bị đổ. Ảnh: Thu Hiền

Ông Nguyễn Đức Thọ - PCT UBND huyện Nghi Lộc cho biết:  "Hiện nay cấp ủy, chính quyền huyện tiếp tục phân công nhiệm vụ cho từng ngành về các địa phương chỉ đạo khắc phục hậu quả cơn bão số 10. Trong đó ưu tiên việc khơi thông mươi tiêu cho nước rút nhanh, kịp thời trên diện tích lúa và hoa màu; hướng dẫn bà con chăm bón lại diện tích cây trồng,  tiếp tục thu hoạch diện tích lúa hè thu – mùa chưa kịp thu hoạch trước bão.

Trong khi đó ở Diẽn Châu hoa màu cũng bị ngập nặng với 600 ha, trong đó nhiều diện tích khó khắc phục lại.

Nông dân ra đồng cứu vụ đông - Ảnh 3

Ngô Diễn Châu bị thiệt hại nặng nề. Ảnh: Quang An

                                                                   Thu Hiền – Quang Dũng- Quang An