Nông dân mong được định hướng làm ăn sát thực tế

Từ trước đến nay, cái gì nông dân khó thì Đảng và Nhà nước giúp liền, bộ máy lãnh đạo ngày càng gần dân, hiểu dân. Bởi vậy nông dân chúng tôi tin rằng Đại hội Đảng sẽ có những chủ trương, chính sách mới hỗ trợ nông dân từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản, cụ thể bằng việc ổn định giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, quản lý chất lượng nông sản, đầu tư xây dựng kho chứa lúa, xây dựng chợ đầu mối nông sản... triển khai sao cho rốt ráo.

Việc định hướng làm ăn cho nông dân sao cho sát với thực tế, chớ chúng tôi ngán nhất là trồng rồi lại chặt, hoặc bước vào đầu vụ thì giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng, lúc thu hoạch rộ thì tư thương ép giá, sự can thiệp của hệ thống thương nghiệp Nhà nước quá mờ nhạt, rồi cứ trúng mùa nhưng giá hạ, nông dân là người chịu thiệt! Chủ trương liên kết bốn nhà quá hay, nhưng thực hiện chưa như mong muốn. Rồi chuyện nông dân đăng ký thương hiệu giống cây ăn trái mới, đầy rẫy những khó khăn, rất cần nhà khoa học và các cơ quan Nhà nước giúp, bởi vì thêm một thương hiệu giống mới, con giống mới là có lợi cho số đông nông dân, phục vụ cho làm ăn lớn. Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long hãnh diện vì sản phẩm trồng trọt và chăn nuôi như lúa, cá tra, tôm sú ngày càng có vị trí cao trên thị trường thế giới. Một vấn đề khác cần góp ý là, đối với những diện tích đất nông nghiệp được quy hoạch làm công trình đô thị, khu công nghiệp thì chính quyền phải làm nhanh, chính sách bồi hoàn thỏa đáng, không nên để thời gian quy hoạch treo quá lâu gây nên những dư luận không hay. Tôi tán thành chủ trương của Đảng và Nhà nước luân chuyển cán bộ được đào tạo bài bản về nông thôn, cần nhất là điều kỹ sư nông nghiệp về làm lãnh đạo UBND xã. Bởi vì từ xuất thân đến nghề đào tạo thì kỹ sư nông nghiệp khá gần với nông dân, vừa đại diện cho chính quyền tập hợp các ý kiến đề xuất, đóng góp của nông dân về xây dựng nông thôn để trình lên cấp trên, vừa là người có kiến thức thấu đáo về chuyện nhà nông, trực tiếp giúp nông dân cách thức ngăn ngừa dịch bệnh hại lúa, ngừa bệnh gia súc, gia cầm, cao hơn nữa là việc chuyển đổi cơ cấu mùa vụ hợp lý. Nông dân chúng tôi rất mừng là Đảng và Nhà nước, bằng những chủ trương, đường lối đúng đắn, luôn tìm cách để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn, đặc biệt quan tâm vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long. Nào là các chính sách xóa đói, giảm nghèo, chủ trương liên kết bốn nhà, đào tạo nghề cho lao động nghèo ở nông thôn, xuất khẩu lao động, cho vay vốn ưu đãi mua máy cày, xây nhà cho người nghèo gặp khó khăn về nhà ở, bảo hiểm y tế cho nông dân nghèo... Vấn đề là chung sức, đồng lòng cùng nhau thực hiện cho hợp ý Đảng, lòng dân. Tôi hoàn toàn tán thành với chủ trương, đường lối của Đảng, đi theo đường lối đổi mới của Đảng để xây dựng một nông thôn mới, phồn vinh và hạnh phúc.