Nông dân miền Trung khó khăn chồng chất sau lũ

Những cơn lũ đi qua đã để lại khó khăn chồng chất cho bà con nông dân miền Trung.

Nông dân miền Trung khó khăn chồng chất sau lũ - Ảnh 1

Vườn tược, hoa màu vừa được chăm sóc và đang phục hồi sau đợt nắng hạn thì lại gặp mưa lũ. Hàng ngàn hộ nông dân ở khu vực miền Trung đang đứng trước tình cảnh không có mùa thu hoạch do những đợt lũ lụt vừa qua. Làm thế nào để giúp nông dân vùng lũ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống là trăn trở lớn nhất lúc này.

Tại vùng nguyên liệu sắn ở Phú Yên, sau một năm trồng và đầu tư nhiều tiền bạc, công sức, sắp đến ngày thu hoạch, đã bị mất trắng do mưa lũ. Khu vực Tây Nguyên tuy không chịu nhiều thiệt hại như miền Trung, nhưng tại các huyện phía Đông của tỉnh Gia Lai, cuộc sống của nhiều nông dân cũng cùng chung tình cảnh như ở Phú Yên.

Những cơn lũ đi qua để lại khó khăn chồng chất cho bà con nông dân miền Trung. Hơn lúc nào hết, người dân vùng lũ rất cần sự hỗ trợ, giúp sức về cây, con giống và vốn để sớm khôi phục sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Đồng bào cả nước đã và đang chung tay tiếp sức cho người dân vùng lũ. Tuy nhiên, điều quan trọng trong hoạt động giúp đỡ cứu trợ lúc này là bên cạnh việc đảm bảo an sinh cho người dân, cũng phải dành một phần cho việc khôi phục sản xuất mới đảm bảo sinh kế lâu dài cho bà con.