Nông dân Diễn Châu được giá lạc đông

Hiện nay bà con nông dân các xã vùng màu như Diễn Hùng, Diễn Hoàng, Diễn Phong, Diễn Thịnh...đang bước vào thu hoạch lạc vụ đông và bán được với giá 35.000 đồng/kg (lạc giống).

Nông dân Diễn Châu được giá lạc đông - Ảnh 1

Bà con nông dân Diễn Thịnh bước vào thu hoạch 300 ha lạc vụ đông.

Vụ đông 2016, Diễn Châu gieo trồng 600 héc ta lạc đông, tăng 100 héc ta so với năm 2015 với các giống như sen thắt, L14. Với cơ chế của tỉnh tiếp tục thực hiện hỗ trợ 10 nghìn đồng/kg nilon phủ lạc nên 100% diện tích đều được phủ ni lon chống rét. Lạc được gieo trồng sớm từ tháng 8, đến nay đã bắt đầu bước vào thu hoạch. Mặc dù thời tiết không thuận lợi, trời mưa nhiều gây ngập úng nhiều diện tích nhưng nhờ chăm sóc kịp thời, nên năng suất lạc đông vẫn đảm bảo, trung bình đạt 1 tạ lạc khô/sào, thấp hơn vụ đông năm 2015 là 30kg/sào.

Lạc vụ đông được dùng làm giống rất tốt nên có giá trị kinh tế cao, khoảng từ 30- 35 ngàn đồng/kg nên mỗi sào bà con cũng có thu nhập từ 3-3,5 triệu đồng, cao gấp đôi so với trồng ngô. Việc trồng lạc đông ở Diễn Châu không chỉ đảm bảo đủ lượng lạc giống vụ xuân cho địa bàn huyện mà còn cung cấp lượng lạc giống cho một số huyện lân cận.

Nông dân Diễn Châu được giá lạc đông - Ảnh 2

Lạc đông ở Diễn Châu đạt 3 triệu đồng/sào/vụ.

Ngay sau khi thu hoạch lạc đông, bà con nông dân tiếp tục trồng rau ngắn ngày, sau đó mới bước vào sản xuất vụ xuân./.

Mai Giang