“Nóng bỏng” nhu cầu mặt bằng sản xuất

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nhằm đưa sản xuất ra khỏi khu dân cư, từng bước hạn chế ô nhiễm môi trường và thuận tiện cho công tác quản lý, UBND huyện Đông Anh vừa tổ chức đấu giá...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/07/16/115341/9108