NÓNG 247 | Họp báo Giải báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' năm 2022

Giải Báo chí toàn quốc 'Vì sự nghiệp Giáo dục Việt Nam' được tổ chức nhằm tôn vinh các tác giả có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc về sự nghiệp Giáo dục; về các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều đóng góp cho sự nghiệp Giáo dục.

Truyền hình Giáo dục và Thời đại

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nong-247-hop-bao-giai-bao-chi-toan-quoc-vi-su-nghiep-giao-duc-viet-nam-nam-2022-post600856.html