Nóng 18h: VKS tỉnh An Giang, Long An công khai xin lỗi công dân bị bắt oan 34 năm trước

Bản tin Nóng 18h: Bỏ thẩm quyền khởi tố vụ án ngay tại tòa của hội đồng xét xử?; Bất ngờ dừng đấu thầu vàng, cần làm gì tiếp theo để kéo vàng SJC xuống mặt đất?; VKS tỉnh An Giang, Long An công khai xin lỗi công dân bị bắt oan 34 năm trước...

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/nong-18h-vks-tinh-an-giang-long-an-cong-khai-xin-loi-cong-dan-bi-bat-oan-34-nam-truoc-post297164.html