Nóng 18h: Sau 1 phút mở đăng ký mua vàng online, trang web ngân hàng đã quá tải

Bản tin Nóng 18h: Thường vụ Quốc hội thống nhất trình Quốc hội giảm 2% thuế VAT đến hết 2024; Sau 1 phút mở đăng ký mua vàng online, trang web ngân hàng đã quá tải; TP. HCM Huy động hơn 36 tỉ USD làm 183 km metro…

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/nong-18h-sau-1-phut-mo-dang-ky-mua-vang-online-trang-web-ngan-hang-da-qua-tai-post299155.html