Nóng 18h: Chính thức đấu thầu vàng vào đầu tuần tới

Bản tin Nóng 18h: Chính thức đấu thầu vàng vào đầu tuần tới; Quỹ di tích làng Đồng Kỵ ở Bắc Ninh thất thoát hơn 53 tỉ đồng; Cần Thơ sẽ sửa quy chế 'phóng viên gửi câu hỏi trước họp báo, phù hợp tôn chỉ'…

Nguồn Công Luận: https://tv.congluan.vn/nong-18h-chinh-thuc-dau-thau-vang-vao-dau-tuan-toi-post292424.html