Nón lá

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Hàng bao đời nay, bà con ở nông thôn chỉ đội nón. Chẳng những phụ nữ mà ngay cả đàn ông, nhiều người cũng ưa đội nón. Với cánh mày râu, đội nón không nhằm vào yếu tố thẩm mỹ mà đơn giản chỉ là che nắng che mưa.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=55&NewsId=93576