Nokia giới thiệu công cụ phát triển phần mềm và ĐTDĐ mới

    Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
    Gốc

    Nokia giới thiệu công cụ phát triển phần mềm mới (SDK) dành cho các thiết bị di động Series 40 6th Edition và ĐTDĐ mới Nokia 6260 slide vào ngày 25/11/2008.

    Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=12254&chnlid=13&t=pcolarticle