Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi

Một bộ tộc ở Ấn Độ đã dạy trẻ em làm quen với rắn hổ mang từ khi chúng mới lên 2 tuổi.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 1

Những con rắn hổ mang là một phần cuộc sống của người dân sống tại ngôi làng Gauriganj ở miền bắc Ấn Độ.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 2

Những đứa trẻ tại ngôi làng Gauriganj được cho làm quen với rắn hổ mang từ nhỏ.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 3

Phần lớn đàn ông tại ngôi làng Gauriganj đều trở thành người dụ rắn hổ mang chúa.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 4

Những đứa trẻ được huấn luyện những kỹ năng dụ rắn từ nhỏ và chúng lớn lên cùng loài rắn xung quanh.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 5

Trẻ em cần biết mọi thứ về rắn hổ mang và những kỹ năng để kiểm soát loài động vật nguy hiểm này. Một số đứa trẻ thậm chí thoải mái quàng rắn quanh cổ.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 6

Không có trường huấn luyện dụ rắn cho những đứa trẻ mà chúng học theo kinh nghiệm của những người đi trước. Trong khi đó, phụ nữ có nhiệm vụ chăm sóc rắn tại nhà.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 7

Người dân tại ngôi làng Gauriganj học cách kiểm soát rắn độc bằng những giai điệu thôi miên. Họ cũng học cách cứu chữa người bị rắn độc cắn.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 8

Những con rắn độc được nuôi ngay trong các gia đình người dân tại làng Gauriganj.

Nơi trẻ em chơi đùa với rắn độc từ khi 2 tuổi - Ảnh 9

Việc sống chung với rắn ở nơi đây không phải là an toàn tuyệt đối. Một số người tại làng Gauriganj đã bị rắn cắn khi tiếp xúc với loài động vật nguy hiểm này.