Nối tiếp mạch nguồn âm nhạc Cách mạng

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Hội Nhạc sĩ Việt Nam, phóng viên Nhân Dân cuối tuần đã có cuộc trao đổi ý kiến với nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Hội, về những vấn đề đang được quan tâm của âm nhạc hôm nay.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=111541&sub=79&top=43