Nơi sản xuất các bản sao cổ vật Ai Cập

    1 liên quanGốc

    Nhà máy Konouz rộng 10.000 m2 đã sản xuất hơn 6.400 bản sao từ đá, gỗ, gốm, vàng... Đây là hoạt động nằm trong dự án phục hồi du lịch do những nhà chức trách Ai Cập thực hiện.

    Quỳnh Anh Theo Reuters

    Nguồn Zing: https://zingnews.vn/video-noi-san-xuat-cac-ban-sao-co-vat-ai-cap-post1229278.html