Nỗi niềm trai 8x "cưa" gái 9x

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trẻ tuổi, kinh nghiệm còn non nớt, nên con gái 9x thường thay đổi như thời tiết và làm việc theo cảm tính nhất thời.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=53&NewsId=128353