Nơi nằm lại của những trẻ nhiễm HIV

    Gốc

    Hanoinet - Nghĩa trang Việt Mông (Ba Vì, Hà Nội) nằm cách Trung tâm bảo trợ lao động xã hội số 2 – nơi chăm sóc các em nhỏ bị nhiễm HIV không bao xa.

      Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=8&NewsId=83602