Nỗi lo vốn ngoại đảo chiều

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong bối cảnh độ mở của nền kinh tế ngày càng lớn, việc quản lý tự do hóa tài chính đang trở thành thách thức không nhỏ đối với các nhà hoạch định chính sách.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=68884