Nỗi lo của nhà giàu

    Báo Đại Đoàn Kết
    Gốc

    Thuế và tòa án Sợ - thậm chí ghét khi phải dính líu đến thuế và lo lắng cực độ nếu chẳng may bị kiện ra tòa mà không được xử công bằng. Đây là tâm trạng chung của những người cực giàu, có tài sản ước tính trên 20 triệu USD. Gần 90% những người thuộc nhóm này đều lo lắng khi nghĩ đến những vấn đề này.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/ktvhkh/2007/12/65002.cand