Nói không với tiền lót tay: Không phải chuyện dễ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Nói không với tiền lót tay đối với các DN không phải là chuyện dễ (nhất là trong điều kiện kinh tế khó khăn, đồng lương hạn hẹp, nhiều người phải sống nhờ vào tiền hoa hồng, lót tay). Tuy nhiên, để tạo uy tín thương trường, tăng sức mạnh cạnh tranh..., DN không thể không làm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=63516