Noi gương đồng chí Trần Phú, quyết tâm đưa Hà Tĩnh sớm trở thành tỉnh khá

Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú là dịp để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh ôn lại lịch sử về cuộc đời, sự nghiệp của đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Ngân Giang - Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/noi-guong-dong-chi-tran-phu-quyet-tam-dua-ha-tinh-som-tro-thanh-tinh-kha-post265011.html