Nói dối nơi công sở

(Zing) - Dưới đây là một số trường hợp nói dối phổ biến nơi làm việc. Bạn nên xử lý các tình huống đó như thế nào?