Nỗi đau và công lý

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT- Gần 50 bức ảnh đen trắng và mầu của ba nhà nhiếp ảnh Alexis Duclos, Philippe Eranian và Olivier Papegnies mô tả những nỗi đau của các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam được triển lãm trong khuôn viên Đại học Jussieu ở thủ đô Paris từ ngày 23 đến 27-2 đã thu hút đông đảo công chúng Pháp tìm hiểu một sự thật khủng khiếp của chiến tranh.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=142353&sub=82&top=45