Nỗi đau hằn sâu

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tôi quen Linh trong lớp học thêm tiếng Nhật buổi tối, cô ấy đang học năm thứ 3 còn tôi đã bước vào năm cuối. Tôi đã từng nghĩ trong cuộc đời mình sẽ không bao giờ yêu được ai đó thật sự.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=54&NewsId=88379