Nội đang chạy trước ngoại

    2 đăng lạiGốc

    Do các nhà đầu tư trong nước đang tăng sức mua, các nhà đầu tư nước ngoài được bật “đèn xanh” nên trong tuần này thị trường có thể sẽ có những phiên điều chỉnh giảm, nhưng sau đó giá cổ phiếu lại đi lên theo xu hướng tăng từ nay đến cuối năm

    Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/203157.asp