Nói chuyện sẽ giúp cải thiện trí nhớ

Hanoinet - Một nhóm nghiên cứu Mỹ đã phát hiện thấy việc trò chuyện với người khác 10 phút mỗi ngày sẽ giúp bạn cải thiện trí nhớ và điểm kiểm tra.