Nói chuyện khiến bạn thông minh hơn

"Giao tiếp cũng hiệu quả như các phương pháp truyền thống trong việc rèn luyện tinh thần nhằm nâng cao trí nhớ và khả năng nhận thức", trưởng nhóm nghiên cứu Oscar Ybarra, một nhà tâm lý học tại Viện Nghiên cứu xã hội, Đại học Michigan, cho biết.