Nổi chìm "Ngũ phụng tề phi"

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    "Ngũ phụng tề phi" (năm con chim phụng cùng bay), biểu tượng khoa bảng của xứ Quảng, sau chẵn 110 năm giờ cũng nổi chìm theo thời gian nếu ai đó thử một lần tìm về để viếng thăm nơi các vị đại khoa ấy yên nghỉ.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081113230058.aspx