Nội các mới Pakixtan tuyên thệ nhậm chức

Ngày 31/3, nội các mới Pakixtan, gồm 24 thành viên do tân Thủ tướng Yousaf Raza Gilani đứng đầu, đã chính thức tuyên thệ nhậm chức.